Tagarchief: Fédération des Syndicats de la Champagne

1904 – jaar

De Fédération des Syndicats de la Champagne wordt opgericht op 21 augustus. Het is een vereniging van 31 bestaande syndicaten. Later zou dit orgaan hernoemd worden naar Syndicat Général des Vignerons de la Champagne. In hetzelfde jaar verscheept Pommery een enorm houten vat met prachtige bewerkingen naar St Louis, VSA, voor de Wereldtentoonstelling, als symbool voor de vriendschap tussen Frankrijk en de VSA.

1919 – jaar

De Fédération des Syndicats de la Champagne wordt hernoemd naar Syndicat Général des Vignerons de la Champagne délimitée. In datzelfde jaar wijst een studie uit dat de wijngaarden, amper twintig jaar voordien nog 60.000ha groot, nog slechts 12.000ha bedragen ten gevolge van de druifluis. Tenslotte wordt er op 6 mei een wet van kracht die de wijnbouwers uit de Aube het perspectief biedt om tot het Champagnegebied te behoren. Het zou nog tot 1925 duren voor het zover kwam. In datzelfde jaar wordt de algemene wet op de Appellation d’Origine Controlée van kracht.

Fédération des Syndicats de la Champagne

Groepering van 31 syndicaten, opgericht in 1904. De eerste voorzitter is Edmond Bin, zijn secretarissen zijn Gaston Poittevin en Alphonse Perrin. Steeds meer syndicaten zouden zich gaandeweg aansluiten: in 1914 zijn het er maar liefst 121. Op dat moment bereikt met het grootste deel van de wijnbouwers en de huizen. In 1919 wordt de Fédération herdoopt in Syndicat General des Vignerons de la Champagne délimitée, momenteel heet het Syndicat Général des Vignerons de la Champagne.